srpanj 2018 archive

XVII. NKG B 2018.

: : SVETA ANA 26. srpnja XVII NKG B BENEDIKTINCI CITANJA XVII NKG B EVANDELJE Iv 6,1-15 XVII NKG B EVANDELJE za djecu Iv 6,1-15 XVII NKG B SVETA MISA PLAKAT X VII NKG B : PLAKAT XVII NKG B 2015.jpg PLAKAT XVII NKG B 2015 1.jpg Obavijesti 26. VII. 2015. internet XVII. NKG B …

Continue reading

Permanent link to this article: http://mali-brat.com/xvi-nkg-b-2018-2/

XVI. NKG B 2018.

: : : VD_B16 : Evanđelje na više stranih jezika  XVI NKG B BENEDIKTINCI CITANJA  XVI NKG B EV Mk 6,30-34  XVI NKG B EVANDELJE za djecu Mk 6,30-34  XVI NKG B SVETA MISA  XVI NKG B PJESME NA MISI u 10 sati  PSALAM 23 RAZMISLJANJA  PSALAM 23  SVETI ILIJA PROROK  PLAKAT X VI NKG …

Continue reading

Permanent link to this article: http://mali-brat.com/xvi-nkg-b-2018/

XV. NKG B 2018.

: : VD_B15 Evanđelje na više stranih jezika XV NKG B BENEDIKTINCI CITANJA XV NKG B EV Mk 6,7-13 XV NKG B EVANDELJE za djecu Mk 6,7-13 XV NKG B SVETA MISA XV NKG B PJESME NA MISI u 10 sati PLAKAT XV NKG B PLAKAT XV NKG B 2015. 1.jpg : PLAKAT XV NKG …

Continue reading

Permanent link to this article: http://mali-brat.com/xv-nkg-b-2018/

XIV. NKG B 2018.

: : VD_B14 LISTIĆ na više stranih jezika XIV NKG B BENEDIKTINCI CITANJA XIV NKG B EV Mk 6,1-6 XIV NKG B EV za djecu Mk 6,1-6 XIV NKG B SVETA MISA XIV NKG B PJESME NA MISI u 8,30 i 10 sati  PLAKAT X IV NKG B Obavijesti 5. VII. 2015. internet XIV. NKG …

Continue reading

Permanent link to this article: http://mali-brat.com/xiv-nkg-b-2018/