archive

XV. NKG B 2018.

: : VD_B15 Evanđelje na više stranih jezika XV NKG B BENEDIKTINCI CITANJA XV NKG B EV Mk 6,7-13 XV NKG B EVANDELJE za djecu Mk 6,7-13 XV NKG B SVETA MISA XV NKG B PJESME NA MISI u 10 sati PLAKAT XV NKG B PLAKAT XV NKG B 2015. 1.jpg : PLAKAT XV NKG …

Continue reading

Permanent link to this article: http://mali-brat.com/xv-nkg-b-2018/