archive

XVI. NKG B 2018.

: : : VD_B16 : Evanđelje na više stranih jezika  XVI NKG B BENEDIKTINCI CITANJA  XVI NKG B EV Mk 6,30-34  XVI NKG B EVANDELJE za djecu Mk 6,30-34  XVI NKG B SVETA MISA  XVI NKG B PJESME NA MISI u 10 sati  PSALAM 23 RAZMISLJANJA  PSALAM 23  SVETI ILIJA PROROK  PLAKAT X VI NKG …

Continue reading

Permanent link to this article: http://mali-brat.com/xvi-nkg-b-2018/