Category: BIBLIJSKI KOMENTARI

XIV. NKG C 3. VII. 2016.

: : : : XIV NKG C ČITANJA  XIV NKG C Ev Lk 10,1-12.17-20  XIV NKG C PJESME  XIV NKG C PRIJEDLOZI PJESAMA NA MISI ROZAT 8 SATI  XIV NKG C PRIJEDLOZI PJESAMA NA MISI ROZAT 20 SATI  Molimo Vas ovaj dokumenat dobro proučite. Korisno je. Šalje vel. don Niko Radić kao i ove listiće …

Continue reading

Permanent link to this article: http://mali-brat.com/xiv-nkg-c-3-vii-2016/

XIII. NKG C 2016

: XIII NKG C ČITANJA  XIII NKG SVETA MISA  XIII NKG C Ev Lk 9,51-62 XIII NKG C 2 Ev Lk 9,51-62  XIII NKG C PJESME  Obavijesti 30. VI. 2013. internet  PLAKAT XIII NKG C 2013 : SVETI IVAN KRSTITELJ ČITANJA  SVETI IVAN KRSTITELJ RAZMIŠLJANJE  IVAN KRSTITELJ Lk 1,57-66 : ROĐENJE IVANA KRSTITELJA PJESME :

Permanent link to this article: http://mali-brat.com/xiii-nkg-c-2016/

XII. NKG C 2016.

: XII NKG C ČITANJA  XII NKG C Ev Lk 9,18-24  XII NKG PJESME u 8 i 10 sati sv. Frane Zadar  XII NKG C ROZAT 2013 PRIJEDLOZI PJESAMA NA MISI 8 sati  XII NKG C ROZAT 2013 PRIJEDLOZI PJESAMA NA MISI 19 sati  Obavijesti 23. VI. 2013. internet  PLAKAT XII NKG C  VD_C12 2016 …

Continue reading

Permanent link to this article: http://mali-brat.com/xii-nkg-c-2016/

XI. NKG C 12. VI. 2016.

: : XI NKG C CITANJA 2013  XI NKG C Ev Lk 7,36-8,3 2013  XI NKG C ROZAT PRIJEDLOZI PJESAMA NA MISI 8 i 19 sati  XI NKG C ROZAT PRIJEDLOZI PJESAMA NA MISI u 11 sati  Obavijesti 16. VI. 2013. internet, SV. ANTE i XI. NKG C  PLAKAT XI NKG C 2013   PLAKAT 2 …

Continue reading

Permanent link to this article: http://mali-brat.com/400-2/