Category: LINKOVI

KORISNI LINKOVI

BIBLIJA http://biblija.ks.hr/ KATOLIČKI KALENDAR, MISNA ČITANJA i ČASOSLOV: http://kalendar.laudato.hr/Dan.aspx http://hr.radiovaticana.va/ Radio Vatikan: jezik HRVATSKI. PJESMARICA: vjera i djela: http://www.vjeraidjela.com/tekstovi-i-notni-zapisi-crkvenih-i-duhovnih-pjesama/ Moj blog Serafin Lendić: https://www.blogger.com/profile/10020563881828779663 Pregrada: http://www.zupa.pregrada.hr/pjesme.php HDCG: http://www.crkvena-glazba.net/index.php/download/skladbe/detail VARAŽDINSKA BISKUPIJA: http://glazba.biskupija-varazdinska.hr/prijedlozi-za-pjevanje-1133/liturgijska-godina-c/1137 ĐAKOVO-OSJEČKA NADB.: http://www.djos.hr/index.php/liturgijska-katehetska-grada/crkvena-glazba VRHBOSANSKA NADBISKUPIJA: http://vrhbosanska-nadbiskupija.org/zivot-crkve/liturgijsko-crkvena-glazba/popijevke HRVATSKI CRKVENI KANTUAL PJEVAJMO GOSPODINU PJESMU NOVU notni zapisi u PDF-u 1-200 str.: https://kateheza.files.wordpress.com/2015/12/1-200.pdf 201-400. str.: https://kateheza.files.wordpress.com/2015/12/201-400.pdf 401-600. …

Continue reading

Permanent link to this article: http://mali-brat.com/korisni-linkovi/