«

»

Printaj Objava

Vjeronauk za mlade

vjeronauk-mladi

Održava se svakog utorka nakon večernje Svete Mise. Teme vjeronaučnih susreta biramo iz života Crkve te ih povezujemo sa svijetom mladih ljudi, s njihovim problemima i pitanjima. Susreti se sastoje od predavanja i rada po grupama te zajedničkog druženja. Vjeronaučne susrete vodi fra Tomislav Šanko.

Trajni link do ovog članka: http://mali-brat.com/vjeronauk-za-mlade/