DUHOVNA OBNOVA ZA DJEVOJKE I MLADIĆE DRUGI SUSRET SUBOTA, 17. 03. 2018.

Župa Sv. Ante Padovanskog, Ul. Antuna Barca 1, 23000 ZADAR, tel/faks. 023/244-200,
Igor 098 532 224
seminari.zadar@gmail.com


DUHOVNA OBNOVA
ZA DJEVOJKE I MLADIĆE
SUBOTA, 17. 03. 2018.

PROGRAM DUHOVNE OBNOVE:

15.00 – 15.20: Molitva i predstavljanje programa
15.20 – 17.00: Duhovni nagovor i svjedočanstva
17.00: Križni put; Sv. Misa

Nakon programa slijedi agape i druženje u dvorani.
Susreti će se održavati jednom mjesečno.
RADUJEMO SE DOLASKU DJEVOJAKA I MLADIĆA KOJI OZBILJNO RAZMIŠLJATE O BRAKU… I ONIH KOJI SU NEODLUČNI…
DOBRO DOŠLI!
DUHOVNIK SA SURADNICIM

Permanent link to this article: https://mali-brat.com/duhovna-obnova-za-djevojke-i-mladice-drugi-susret-subota-17-03-2018/