DUHOVNA OBNOVA ZA DJEVOJKE I MLADIĆE PRVI SUSRET SUBOTA, 17. 02. 2018.

Župa Sv. Ante Padovanskog, Ul. Antuna Barca 1, 23000 ZADAR, tel/faks. 023/244-200,
Igor 098 532 224
e-mail: neudati.neozenjeni@gmail.com
DUHOVNA OBNOVA
ZA DJEVOJKE I MLADIĆE
PRVI SUSRET
SUBOTA, 17. 02. 2018.
Duhovnu obnovu predvodi don Mladen Kačan sa suradnicima.

PROGRAM DUHOVNE OBNOVE:
15.00 – 15.20: Molitva i
predstavljanje programa
15.20 – 17.00: Duhovni sadržaj i svjedočanstva
17.00: Križni put

Nakon programa slijedi agape i druženje u dvorani.
NAPOMENA – Na programu mogu sudjelovati svi mladići i djevojke koji žele i ozbiljno razmišljaju o braku. A i oni koji su neodlučni.
Susreti će se održavati jedan put mjesečno.
DOBRO DOŠLI!
RADUJEMO SE SUSRETU!

Permanent link to this article: https://mali-brat.com/duhovna-obnova-za-djevojke-i-mladice-prvi-susret-subota-17-02-2018/