DUHOVNA OBNOVA ZA DJEVOJKE I MLADIĆE SUBOTA, 02. 06. 2018.

Župa Sv. Ante Padovanskog, Ul. Antuna Barca 1, 23000 ZADAR, tel/faks. 023/244-200,
Igor 098 532 224
seminari.zadar@gmail.com
DUHOVNA OBNOVA
ZA DJEVOJKE I MLADIĆE
SUBOTA, 02. 06. 2018.
PROGRAM DUHOVNE OBNOVE:
17.00 – 17.20: Molitva i predstavljanje programa
17.20 – 19.00: Duhovni nagovor i svjedočanstva
19.00: Klanjanje; Sv. Misa
Nakon programa slijedi agape i druženje u dvorani.
Susreti će se održavati jednom mjesečno.
RADUJEMO SE DOLASKU DJEVOJAKA I MLADIĆA KOJI OZBILJNO RAZMIŠLJATE O BRAKU… I ONIH KOJI SU NEODLUČNI…
DOBRO DOŠLI!
DUHOVNIK SA SURADNICIMA

Permanent link to this article: https://mali-brat.com/duhovna-obnova-za-djevojke-i-mladice-subota-02-06-2018/