PRESVETO TROJSTVO   C 

Ulazna pjesma

Blagoslovljen budi Bog Otac, i jedinorođeni Božji Sin, i Sveti Duh za milosrđe koje nam je iskazano.

Zborna molitva

Bože Oče, poslao si na svijet svoga Sina, Riječ istine, i Duha posvetitelja, da ljudima objaviš tajnu svoga života. Udjeli nam da ispovijedamo pravu vjeru, priznajemo slavno i vječno Trojstvo te se klanjamo tebi, svemogućem i jedinom Bogu. Po Gospodinu.

Prvo čitanje Izr 8,22-31

Prije nastanka zemlje Mudrost već bijaše rođena.

Čitanje Knjige mudrih izreka

Ovo govori Mudrost Božja:

»Gospodin me stvori kao počelo svoga djela,

kao najraniji od svojih čina, u pradoba;

oblikovana sam još od vječnosti,

odiskona, prije nastanka zemlje.

Rodih se kad još nije bilo pradubina,

dok nije bilo izvora obilnih voda.

Rodih se prije nego su utemeljene gore,

prije brežuljaka.

Kad još ne bijaše načinio zemlje, ni poljana,

ni početka zemaljskom prahu;

kad je stvarao nebesa, bila sam nazočna,

kad je povlačio krug na licu bezdana.

Kad je u visini utvrđivao oblake

i kad je odredio snagu izvoru pradubina;

kad je postavljao moru njegove granice

da mu se vode ne preliju preko obala,

kad je polagao temelje zemlji:

bila sam kraj njega, kao graditeljica,

bila u radosti, iz dana u dan,

igrajući pred njim sve vrijeme;

igrala sam po tlu njegove zemlje,

i moja su radost djeca čovjekova.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 8,4-9

Pripjev: Gospodine, Bože naš,

divno li je ime tvoje po svoj zemlji!

Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih,

mjesec i zvijezde što ih učvrsti –

pa što je čovjek da ga se spominješ,

sin čovječji te ga pohađaš?

Ti ga učini malo manjim od anđela,

slavom i čašću njega ovjenča.

Vlast mu dade nad djelima ruku svojih,

njemu pod noge sve podloži.

Ovce i svakolika goveda,

i zvijeri poljske k tome,

ptice nebeske i ribe morske

i što god prolazi stazama morskim.

Drugo čitanje   Rim 5,1-5

K Bogu po Kristu, u ljubavi izlivenoj po Duhu Svetomu.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Opravdani vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem Isusu Kristu. Po njemu imamo u vjeri i pristup u ovu milost u kojoj stojimo i dičimo se nadom slave Božje. I ne samo to! Mi se dičimo i u nevoljama jer znamo: nevolja rađa postojanošću, postojanost prokušanošću, prokušanost nadom. Nada pak ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan! Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja Otk 1,8

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,

Bogu koji jest, koji bijaše i koji dolazi!

Evanđelje iv 16,12-15

Sve što ima Otac, moje je; Duh Sveti

od mojega će uzimati i navješćivati vama.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Još vam mnogo imam kazati,

ali sada ne možete nositi.

No kada dođe on – Duh istine –

– upućivat će vas u svu istinu;

jer neće govoriti sam od sebe,

nego će govoriti što čuje

i navješćivat će vam ono što dolazi.

On će mene proslavljati jer će od mojega

uzimati i navješćivati vama. Sve što ima

Otac moje je. Zbog toga vam rekoh:

od mojega uzima i – navješćivat će vama.«

Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

U zajedništvu ljubavi, koja nam je objavljena u trojstvenom Bogu, s pouzdanjem zazovimo nebeskoga Oca da nas pohodi svojom milošću. Molimo zajedno: Gospodine, učvrsti nam vjeru!

  1. Gospodine, budi svojoj Crkvi svjetlo na putu. Čuvaj je u istini vjere i nadahnjuj je za djela ljubavi, molimo te.
  2. Gospodine, budi vrelo mudrosti pastirima kojima si povjerio svoj sveti narod: pomozi im da propovijedanjem i svjedočanstvom života budu živi glas tvoje riječi, molimo te.
  3. Gospodine, budi bliz svima koju su u vjeri posustali: mudrošću svoga Duha okrijepi im vjeru i vrati ih na put spasenja, molimo te.
  4. Gospodine, izliječi nas od sumnji u vjeri; nek nas tvoj Duh uvede u svu istinu i očuva nas u trajnom zajedništvu s tobom, molimo te.
  5. Gospodine, daj da, nahranjeni riječju

i tijelom Kristovim, iz ovog slavlja u život kročimo s novom snagom vjere, molimo te.

Svemogući Bože, ti si nam zbog naše ljudske nemoći poslao svoga Sina, Otkupitelja, i darovao nam Duha Svetoga, kao trajni znak tvoje blizine. Pomozi nam trajno rasti u zajedništvu s tobom te zavrijedimo biti dionici tvoje nebeske slave. Po Kristu, Gospodinu našemu.

Darovna molitva

Gospodine Bože naš, zazivamo tvoje sveto ime da posvetiš ove darove. Učini da i mi postanemo vječni prinos tebi. Po Kristu.

Pričesna pjesma

Budući da ste sinovi, odasla Bog u srca vaša Duha Sina svoga koji kliče: Abba! Oče!

Gal 4,6

Popričesna molitva

Gospodine Bože naš, daj da nam bude na spasenje tijelu i duši ova pričest i vjera u tvoje vječno Trojstvo i jedinstvo koju smo ispovjedili. Po Kristu.

Prijedlozi za pjevanje prema „Živom vrelu“ 5/2010.

Ulazna: 75 Blagoslovljen budi

Ili 165 Oče naš dobri

Otpjevni ps.: 159 Hvalite Gospoda s nebesa

Prinosna: 230 Darove prinesite

Pričesna: 850 Klanjam ti se smjerno

Završna:    753 Do nebesa

http://www.hilp.hr/zivo-vrelo/

 Svetkovina Presvetoga Trojstva godine C

Popričesna meditacija

Danas je proslava Boga stvaralaštva, zajedništva i darova.

Tajnu se često promatra kao nešto neshvatljivo, zid pred kojim se mora stati, jer um počinje mucati. Ako mislitelji i mucaju, molitelji mogu živjeti Otajstvo. Za to trebamo: šutnju, molitvu i klanjanje.

Bože sveti! I velik si i neizmjeran, vječan i svemoguć. Bože! I malen si kao dijete i sputan ograničenošću ljudskog bića i stojiš nemoćan pred čovjekom u njegovoj slobodi.

Smijemo Ti doći kao djeca, te nam nisi Bog daleki nego Bog neizrecive blizine.

Zapovijedio si apostolima, i nama: “Pođite, dakle, i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.” (Mt 16,19)

Pa danas kličemo:

“Gospodine, Bože naš,

   divno li je ime tvoje po svoj zemlji!” (Ps 8,10)

 

Priredio: Dario Miletić

 

Permanent link to this article: https://mali-brat.com/presveto-trojstvo-c/