VIII. NKG C 2019.

VIII. NKG C 2019 ROZAT MISE U 8 11 i 18 sati.ppt

ViII NEDJELJA KROZ GODINU C

Ulazna pjesma

Gospodin mi je zaštita,

na polje me prostrano izvede,

spasi me jer sam mu mio.

(Ps 18, 19-20)

 

 

 

Zborna molitva

Gospodine, ravnaj tijekom svjetskih zbivanja:

da živimo u miru te radosno i slobodno tebi služimo.

Po Gospodinu.

 

 

 

Darovna molitva

Bože, sve što ti prinosimo tvoj je poklon,

a ti ga ipak primaš kao znak naše pažnje.

Tvoji su darovi jedino što imamo:

daj da nam donesu vječnu nagradu.

Po Kristu.

 

 

 

Pričesna pjesma

Pjevat ću Gospodinu koji mi učini dobro,

pjevat ću imenu Gospodina Svevišnjeg.

 

 

 

Popričesna molitva

Gospodine, nahranio si nas darom spasenja.

Još te molimo: ovim otajstvom vremenite okrepe

privedi nas zajedništvu života s tobom.

Po Kristu.

 

 

 

Prvo čitanje   Sir 27,4-7

Nikoga ne hvali prije no što progovori.

 

Čitanje Knjige Sirahove

 

Kad se sito trese, mekinje ostaju:

tako i nedostaci čovjekovi izbijaju

u govoru njegovu.

Lončarove posude peć iskušava,

a čovjeka njegov govor.

Obradu voćke očituje njezin plod:

tako i riječi čovjekove otkrivaju

njegove osjećaje.

Nikoga ne hvali prije no što progovori

jer govor je kušnja ljudi.

Riječ Gospodnja.

 

 

 

Otpjevni psalam   Ps 92, 2-3. 13-14. 15-16

 

Pripjev: Dobro je slaviti Gospodina.

 

Dobro je slaviti Gospodina,

pjevati imenu tvome, Svevišnji;

naviještati jutrom ljubav tvoju

i noću vjernost tvoju.

 

Ko palma cvate pravednik

i raste ko cedar libanonski.

Zasađeni u domu Gospodnjemu

cvatu u dvorima Boga našega.

 

Rod donose i u starosti,

sočni i puni svježine:

da navijeste kako je pravedan Gospodin,

Hrid moja, onaj na kome nema nepravde.

 

 

 

Drugo čitanje   1 Kor 15, 54-58

Daje nam pobjedu po Isusu Kristu.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

 

Braćo:

Kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost

i ovo smrtno obuče u besmrtnost,

tada će se obistiniti riječ napisana:

Pobjeda iskapi smrt.

Gdje je, smrti, pobjeda tvoja?

Gdje je, smrti, žalac tvoj?

Žalac je smrti grijeh,

snaga je grijeha zakon.

A hvala Bogu koji nam daje pobjedu

po Gospodinu našem Isusu Kristu!

Tako, braćo moja ljubljena,

budite postojani, nepokolebljivi,

i obilujte svagda u djelu Gospodnjem

znajući da trud vaš nije neplodan

u Gospodinu.

Riječ Gospodnja.

 

 

 

Pjesma prije evanđelja   Fil 2, 15d.16a

Aleluja! Svijetlite kao svjetlila u svijetu

držeći riječ života. Aleluja!

 

 

 

Evanđelje   Lk 6, 39-45

Iz obilja srca usta govore.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

 

U ono vrijeme: Kaza Isus učenicima prispodobu: »Može li slijepac slijepca voditi? Neće li obojica u jamu upasti? Nije učenik nad učiteljem. Pa i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj. Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš? Kako možeš kazati bratu svomu: »Brate, de da izvadim trun koji ti je u oku«, a sam u svom oku brvna ne vidiš? Licemjere! Izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun što je u oku bratovu. Nema dobra stabla koje bi rađalo nevaljalim plodom niti stabla nevaljala koje bi rađalo dobrim plodom. Tâ svako se stablo po svom plodu poznaje. S trnja se ne beru smokve niti se s gloga grožđe trga. Dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Tâ iz obilja srca usta mu govore.«

Riječ Gospodnja.

 

Permanent link to this article: https://mali-brat.com/viii-nkg-c-2019/