XIV. NKG C 2019.

:

XIV NKG C ČITANJA

 XIV NKG C Ev Lk 10,1-12.17-20

 XIV NKG C PJESME

 XIV NKG C PRIJEDLOZI PJESAMA NA MISI ROZAT 8 SATI

 XIV NKG C PRIJEDLOZI PJESAMA NA MISI ROZAT 20 SATI  Jedan od nas Molimo Vas ovaj dokumenat dobro proučite. Korisno je. Šalje vel. don Niko Radić kao i ove listiće VERBUM DOMINI za turiste: verbumdomini : VD_C14 : VD_C15 : VD_C16 : VD_C17

 Obavijesti 7. VII. 2013. internet

 PLAKAT XIV NKG C 2013

 PLAKAT XIV NKG C 2013 2

Permanent link to this article: https://mali-brat.com/xiv-nkg-c-2019/