XIV. NKG C 3. VII. 2016.

: : : :

XIV NKG C ČITANJA

 XIV NKG C Ev Lk 10,1-12.17-20

 XIV NKG C PJESME

 XIV NKG C PRIJEDLOZI PJESAMA NA MISI ROZAT 8 SATI

 XIV NKG C PRIJEDLOZI PJESAMA NA MISI ROZAT 20 SATI

 Molimo Vas ovaj dokumenat dobro proučite. Korisno je. Šalje vel. don Niko Radić kao i ove listiće VERBUM DOMINI za turiste: verbumdomini : VD_C14 : VD_C15 : VD_C16 : VD_C17

Obavijesti 7. VII. 2013. internet :

 PLAKAT XIV NKG C 2013 :

 PLAKAT XIV NKG C 2013 2 :

SVETI PETAR I PAVAO ČITANJA

 SV. PETAR I PAVAO 29. VI :

Permanent link to this article: https://mali-brat.com/xiv-nkg-c-3-vii-2016/